Ja til klimamerking!

For å bidra til FNs 1,5 graders mål for global oppvarming er vi nødt til å redusere klimaavtrykket fra maten vi spiser med HALVPARTEN – og dette innen  kun 10 år.  Det haster derfor å få enda flere til å ta klimasmarte valg, og vi tror klimamerking av matvarer vil bidra til nettopp dette. 

For å gjøre det enkelt for deg å se våre produkters klimaavtrykk har vi i NATURLI’ satt oss ned med kalkulatoren. Allerede på emballasjen vil du fremover kunne se hvilke klimaavtrykk (Kg CO2e/kg) våre produkter har. Og ikke fortvil – her har vi regnet på alt; fra klimaavtrykket til råvarene og frem til det ferdig produkt. Dette inkluderer selvfølgelig emballasje, prosessering og transport helt frem til butikk.  

Vi vet at plantebasert mat har et lavere klimaavtrykk enn tilsvarende animalske produkter. Her ser vi nemlig at plantebaserte alternativer ligger alt fra 4 til 14 ganger lavere enn de animalske produktene vi har sammenlignet med. 

I fremtiden håper vi at ALLE matprodusenter vil vise hvilket klimaavtrykk maten de produserer har. Slik kan vi sammen gjøre det enda enklere for deg som forbruker å ta gode, klimasmarte valg hver gang du putter noe i handlekurven!

 

Hvordan har vi regnet på klimaavtrykket?  

På kjøtterstatningene våre som er produsert i Norge har vi i klimaberegningene benyttet oss av det svenske forskningsinstituttet RISE sin Klimadatabase for mat (versjon 1,34), på data fra produsenter og på Orklas anleggsspesifikke prosessdata og bransjedata for transport. Tallene på pakningen viser den eksakte mengde CO2 hvert produkt har, fra klimautslippet til råvarene, til ferdig produkt – inklusive transport til fabrikk og emballasje. All emballasjen fra NATURLI er selvfølgelig resirkulerbar – og på Crunchy Nuggets og Veggie Balls er også emballasjen i sin helhet monomateriale.  

Se i oversikten under for å lære mer om våre produkters klimaavtrykk!