Kampanjeansvarlig 

Kampanjen arrangeres av Orkla Foods Norge (OFN). Ved deltagelse i kampanjen ansees deltageren å ha akseptert vilkårene i kampanjen.  

  

Om kampanjen 

Kampanjen starter 03.03.2022 og varer til og med 04.03.2022

  

Deltagelse 

Deltagelse skjer via QR-kode fra Burgerdagen.  

For at registreringen skal være gyldig må du fylle inn eget navn, gyldig epost-adresse og svar på spørsmålet på kampanjesiden. Registreringen er personlig og kan ikke overdras til andre.  

Deltakere blir påmeldt til nyhetsbrev. Denne kan stoppes om ønskelig.  

  

Hvordan og når avgjøres vinner(e) 

Vinner trekkes 04.03.2022 på e-post.

 

Premiens innhold 

NATURLI’ kullgrill + kokosbrikketter

Premien kan ikke byttes i kontanter.  

  

Tvister og uenighet 

Ved uenighet om konkurransevilkårene forbeholder OFN seg retten til å foreta en skjønnsmessig avgjørelse av forholdet. Deltagerne kan ikke rette erstatningskrav mot OFN på bakgrunn av kampanjen. OFN forbeholder seg rett til uten varsel å foreta endringer i, eller tilføyelser til, vilkårene for kampanjen. 

OFN forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å holde tilbake premier dersom en vinner etter OFNs oppfatning ikke er kvalifisert, påmeldingen er ugyldig eller vinneren ikke oppfyller de nødvendige kravene som er fastsatt i disse vilkårene og betingelsene. 

OFN forbeholder seg rett til å ekskludere personer fra konkurransen hvis gitt persons etter OFNs oppfatning kan oppleves som støtende. 

OFN forbeholder seg rett til å trekke tilbake eller endre kampanjen dersom uforutsette omstendigheter eller omstendigheter utenfor arrangørens kontroll skulle inntreffe. 

 Ansvar 

Bruk av nettsiden skjer på egen risiko. OFN fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til tap av data og/eller endringer i brukerens systemer som en konsekvens av bruk. Alt materiale på nettsiden eies av OFN, eller eksterne lisensgivere/rettighetshavere og er rettslig beskyttet. 

  

For spørsmål kan du kontakte oss på e-mail: Forbrukerservice@orkla.no